> Moelsi, S.A. Moldeados de elastómeros sintéticos

Postal Address:
Manuel Ventura y Campeny, 7
E-08339 Vilassar de Dalt, Spain

Telephone: +34 937 530 450
Telefax: +34 937 533 811

Internet http://www.moelsi.com

Registration:
Registro Mercantil de Barcelona
, Tomo 10.426, Libro 9.453
Sección 2ª, Folio 4, Hoja 120.551, Inscripción 2º

VAT identification number (CIF):
A 08195604

Map of location of Moelsi