> Moelsi, S.A. Moldeados de elastómeros sintéticos

Direcció:
Manuel Ventura y Campeny, 7
E-08339 Vilassar de Dalt, Spain

Telèfon:: +34 937 530 450
Telefax: +34 937 533 811

Internet http://www.moelsi.com

Registre:
Registre Mercantil de Barcelona
, Tomo 10.426, Libre 9.453
Secció 2ª, Folio 4, Hoja 120.551, Inscripció 2º

Codi d'identificació fiscal (CIF):
A 08195604

Plànol d'ubicació de Moelsi