> Qualitat al més alt nivell

L'objectiu principal de Moelsi és la satisfacció dels seus clients.


El compromís de satisfer completament els requisits dels nostres clients és el que ens mou a tenir molt present la necessitat i importància de la millora contínua de la qualitat a tots els àmbits de l'empresa.

Estamos certificados según normativa ISO 14001:2015 y ISO/TS 16949:2009.

                                          

          

 

   
 

> La satisfacció dels nostres clients és la nostra

 
   
 

Moelsi té els recursos materials i personal necessaris per portar a terme els objectius de Qualitat que la seva empresa necessita.
Formant part de la Gestió de la Qualitat, l'anàlisi mitjançant la revisió periòdica per la Direcció, dels canvis, de la política, dels objectius i de les oportunitats de millora asseguren l'adequació, conveniència i eficàcia del nostre sistema.

 

 
   
  Per tot això i perquè la qualitat és constant en la gestió i producció de Moelsi, és pel que podem oferir en tot moment i amb total garantia, sol.lucions eficaces i competitives a les necessitats del mercat..